37556856_1678427928923277_3816922171641430016_njpg

TESSA VIVO TOY COLLARIUM "Sissi"

( ur. 15.03.2017 ) - suka hodowlana
ojciec: LARRY POM TOY z Malebneho povltavi
matka: UNIQUE BEAUTY IWON